ที่มงาน ลีฟดีไซต์โปรดักชั่น สนับสนุ่นชุดกีฬา

เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่งาน ลีฟดีไซต์ มีส่วนรวมสนับสนุนชุดกีฬาฟุตบอล นักเรียนโรงเรียนหนองรีประชานิมิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน การใช้เวลาว่างในกลุ่มเยาวชนให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด